Pu-Erh Tee – Chrysanthemen

Pu-Erh Tee – Chrysanthemen

Pu-Erh Tee superior und Chrysanthemenblüten, ein gute Hongkong Style Kombination, harmonisch!

Enthält:
Koffein

Gesamt: 4.60